trenutak

Internet prodavnica poklona i poklon vaučera
Trenutak nije sajt za grupnu kupovinu, naša ponuda je stalna i sačinjena je od najkvalitetnijih proizvoda i usluga u Srbiji!

Politika Reklamacija

Početna » Politika Reklamacija

Ovom Politikom za Reklamacije se određuje pod kojim uslovima Ellecta International d.o.o. u svojstvu operatera portala dostupnog na internet adresi www.trenutak.rs (u daljem tekstu "Trenutak") rešava problem pritužbi i reklamacija potrošača na narudžbine koje su na portalu napravljene za proizvode i usluge koje putem portala nude treća lica (u daljem tekstu "Trgovci").

Pravo potrošača na odustanak od Ugovora

Potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu u roku od 14 dana, bez navođenja razloga za odustajanje. Rok za odustajanje od 14 dana računa se od trenutka kada roba ili poklon vaučer dospe u posed potrošača, odnosno trećeg lica koje je odredio potrošač, a koje nije prevoznik robe. Ukoliko narudžbina sadrži više proizvoda ili usluga koji se ne isporučuju istog datuma, rok od 14 dana počinje da teče kada poslednje naručena roba dospe u državinu potrošača, odnosno trećeg lica koje je odredio potrošač, a koje nije prevoznik robe. U slučaju poklon vaučera, odustanak od Ugovora moguć je samo ukoliko vaučer nije prethodno iskorišćen. Potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora popunjavanjem ’Obrazca za odustanak’, koji proizvodi pravno dejstvo od dana kada je prosleđen Trgovcu od strane Trenutka.

Obaveze potrošača nakon odustanka od Ugovora

U slučaju odustajanja od Ugovora neiskorišćeni poklon vaučeri biće stornirani od strane Trenutka bez dodatnih troškova po potrošača, dok će u slučaju odustajanja od kupovine proizvoda potrošač biti dužan da robu vrati Trgovcu i samostalno organizuje i snosi troškove povraćaja (lično ili slanjem kurirskom službom). Potrošač je dužan da vrati robu Trgovcu, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak. Smatraće se da je roba vraćena u roku ako je potrošač poslao robu pre isteka roka od 14 dana. Potrošač je u obavezi da robu vrati u originalnom stanju, i biče isključivo odgovoran za umenjenu vrednost proizvoda koja nastane kao posledica nemara, rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost kupljene robe.

Pravo potrošača na ulaganje reklamacije

Za proizvode Trgovaca kupljene na Trenutku, u slučaju oštećenja ili drugog nedostatka proizvoda potrošač ima pravo na ulaganje reklamacije u roku od 14 dana od dana kada proizvod dođe u posed potrošača, odnosno trećeg lica koje je odredio potrošač, a koje nije prevoznik robe. Ukoliko u uslovima prodaje proizvoda Trgovac navede drugi garantni period, duži period će se smatrati važečim. U slučaju reklamacije potrošač, osim mogućnosti za odustanak od Ugovora, ima pravo da zahteva zamenu proizvoda, koja će se o trošku Trenutka i/ili Trgovca izvršiti u primerenom roku bez značajnih neugodnosti za potrošača i uz njegovu saglasnost. Reklamacije potrošača za proizvode je potrebno dostaviti pismenim putem na email adresu reklamacije@trenutak.rs, nakon čega će iste biti prosleđene Trgovcu.

Za usluge Trgovaca kupljene na Trenutku u vidu poklon vaučera, potrošač ima pravo na ulaganje reklamacije u roku od 7 (sedam) dana od dana korišćenja vaučera ukoliko pri realizovacij usluge dođe do znatnog odstupanje od uslova realizacije definisanih na poklon vaučeru. Trgovac je u tom slučaju dužan da na licu mesta otkloni nedostatke usluge, a ukoliko sporazumno sa potrošač i Trgovac ne uspeju da reše nastali nesporazum potrebno je obratiti se Trenutku putem email adrese reklamacije@trenutak.rs kako bi se arbitražom sprovedenom od strane Trenutka utvrdile okolnosti i pravo potrošača na refundaciju.

Uslovi i način povraćaja sredstava potrošačima

Trenutak se obavezuje da će povraćaj uplata primljenih od potrošača, uključujući i troškove isporuke robe do potrošača, izvršiti najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana prijema zahteva za odustanak, pri čemu Trenutak i Trgovac mogu da odlože povraćaj sredstava dok Trgovac ne dobije nazad robu koja je predmet reklamacije. Ukoliko je novac od narudžbine već prosleđen Trgovcu, Trenutak će u ime potrošača pokrenuti proces reklamacije i zahtevati povraćaj sredstava od Trgovca shodno uslovima reklamacija definisanih u ugovoru o saradnji potpisanim sa Trgovcem.

Povračaj sredstava će se vršiti istim sredstvom plaćanja koja je potrošač koristio za plaćanje narudžbine, osim u situacijama kada to iz tehničkih razloga nije moguće i ukoliko se potrošač nije izričito saglasio sa korišćenjem drugog sredstva plaćanja, pod uslovom da potrošač zbog takvog povrata ne snosi nikakve troškove. Trenutak nije dužan da izvrši povrat dodatnih troškova koji su posledica izričitog zahteva potrošača za dostavu koja odstupa od uobičajenih uslova i načina dostave koju Trgovac standardno koristi za isporuku proizvoda koji se oglašavaju na Trenutku.

Trenutak i/ili Trgovac zadržavaju pravo da u slučaju povratka oštećenja robe umanje iznos povraćaja proporcijalno oštećenju robe. Kontrola kvaliteta i stanja vraćene robe biće sprovedeno od strane Trenutka i/ili Trgovca neposredno po prijemu robe nazad u posed Trgovca.

.